ŚDS w Łapach

W gościnie w Ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach k. Nowogrodu

Na zaproszenie księdza Andrzeja Mikuckiego, Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej po raz kolejny gościliśmy przez 3 dni (20-22.08.2015r.) w Ośrodku w Ptakach. Na naszą prośbę zostaliśmy zakwaterowani w pięknym i wygodnym- oddanym w tym sezonie letnim domu wypoczynkowym.
Razem z dziećmi przebywającymi na koloniach w tym ośrodku uczestniczyliśmy codziennie we mszach świętych, celebrowanych przez ks. Andrzeja, ks. Łukasza i diakona Jakuba.
Piękna przyroda otaczająca ośrodek, rzeka Pisa, cisza niezakłócona cywilizacją dodatkowo umożliwiła wypoczynek fizyczny, psychiczny i duchowy. Umocnieni Słowem Bożym i pozytywnymi wrażeniami szczęśliwie wróciliśmy do swoich domów.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi, Księdzu Andrzejowi Mikuckiemu za opiekę i gościnę w Ośrodku „Caritas Bliźnim”, za piękne słowa głoszone podczas sprawowanych codziennie Mszy Św. skierowane do różnych odbiorców- dzieci, osób niepełnosprawnych, ludzi młodych i starszych. Będziemy je wspominać i starać się według nich piękniej żyć.

Pracownicy i Domownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach
członkowie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Łapach



http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/