ŚDS w Łapach

"W Małopolskę jedziemy"

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Łapach zrealizowało dla swoich niepełnosprawnych członków oraz domowników ŚDS po raz kolejny zadanie pt. "W Małopolskę jedziemy". Składało się ono z trzech działań. Pierwsze działanie dotyczyło zorganizowania 5-dniowej wycieczki po Małopolsce przez Biuro Podróży "Almatur" w Białymstoku, drugim zadaniem było przeprowadzenie konkursu z wiedzy zdobytej na wycieczce, trzecie zadanie obejmowało nakręcenie filmu z wycieczki jako trwałej pamiątki. Powyższe działania zostały zrealizowane następująco. W dniach 04.07.-08.07.2015r została zorganizowana wycieczka krajoznawcza "W Małopolskę jedziemy". Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytki pierwszej stolicy Polski - Krakowa. Drugiego dnia zwiedzili zabytkową kopalnię w Wieliczce, Dom Jana Matejki i Sukiennice w Krakowie. Trzeciego dnia zwiedzono Wadowice-rodzinne miasto Ojca Św. Jana Pawła II, Łagiewniki- sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kalwarię Zebrzydowską – znany ośrodek ruchu pielgrzymkowego do Matki Bożej Kalwaryjskiej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Czwartego dnia uczestnicy wycieczki podziwiali krajobraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Piątego dnia, w drodze powrotnej zwiedzili Sandomierz zwany „Małym Rzymem” z uwagi na położenie na siedmiu wzgórzach. W czasie wycieczki robione były zdjęcia oraz nakręcono 3 godzinny film, które będą trwałą pamiątką z odbytej wycieczki. 15 lipca został przeprowadzony konkurs z wiedzy zdobytej na wycieczce. Wzięło w nim udział 7 osób – niepełnosprawnych uczestników wycieczki. Największą wiedzą dysponował Andrzej Łapiński, który zajął pierwsze miejsce. Nagrodzono jeszcze 3 osoby za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Pozostali uczestnicy posiadali mniejszy zasób wiedzy , otrzymali nagrody pocieszenia. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni kosmetykami. Celami Zadania było zorganizowanie aktywnego wypoczynku osobom niepełnosprawnym, zwiedzenie zabytków dawnej stolicy Polski i Sandomierza, sanktuariów ważnych dla Polaków, poznanie zabytków przyrody Ziemi Małopolskiej, przypomnienie historii związanej z pierwszymi królami Polski i Jagiellonami, obejrzenie dzieł Jana Matejki i i innych znanych twórców kultury polskiej, integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Założone cele zostały osiągnięte. Osoby niepełnosprawne na równi ze zdrowymi rówieśnikami mogły wziąć udział w imprezie turystycznej, odpocząć od monotonii dnia codziennego, chłonąć nowe wrażenia estetyczne, poszerzyć wiedzę historyczną i etnograficzną związaną z Małopolską. Udział w wycieczce uczył samodzielności, pokonywania własnych słabości, umożliwił zdobycie nowych doświadczeń życiowych. Uczestnicy wycieczki i inni członkowie Stowarzyszenia oraz domownicy ŚDS w Łapach z niecierpliwością czekają na przyszłe wakacje i nowe atrakcje.

Zespół redakcyjny ŚDS
Łapy dn. 22.07.2015.http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/