ŚDS w Łapach
NASZE PRACOWNIE

Formą rehabilitacji, wykorzystującą terapeutyczne wartości pracy i twórczości artystycznej są pracownie terapii zajęciowej. Celem terapii zajęciowej jest przede wszystkim nauczenie osoby niepełnosprawnej takich umiejętności, które pozwolą jej na satysfakcję z posiadanych umiejętności, jak również nabywanie nowych, celem pełniejszej samorealizacji siebie, pomimo istniejącej niepełnosprawności.

W naszym Domu, terapia zajęciowa odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego celu pracowniach. Nad każdą z nich czuwa terapeuta, który organizuje domownikom czas, przekazuje umiejętności pożyteczne w codziennym życiu, zachęca do twórczego wyrażania swojej osobowości m.in. poprzez rysunek, malarstwo, muzykę.

Pracownia Artystyczno- informatyczna

W ramach pracowni artystyczno - informatycznej prowadzone są zajęcia, plastyczne, teatralne, muzyczne, komputerowe oraz biblioterapia.
Pracownia wyposażona jest w 3 komputery, sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, mikrofony, rzutnik, ekran itp.

W ramach zajęć komputerowych, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy nabywają umiejętności korzystania z programów komputerowych oraz Internetu.
Zajęcia prowadzi mgr Sebastian Wierzbicki

Celem zajęć teatralnych jest nabycie umiejętności pracy z tekstem, pracy w grupie, wypracowanie prawidłowej techniki mowy i pokonywanie nieśmiałości.
Zajęcia prowadzi mgr Joanna KoziczPodczas zajęć plastycznych uczestnicy rozwijają sprawność manualną, wyobraĽnię i kreatywność. Uczą się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. W efekcie powstają m. in. rysunki, obrazy na szkle, kartki okolicznościowe, kompozycje przestrzenne itp.
Zajęcia prowadzi mgr Roman SkrzypiecZajęcia muzyczne rozwijają przede wszystkim zainteresowanie śpiewem i tańcem ale również rozbudzają wrażliwość na muzykę poważną, uczą zabaw ze śpiewem i gry na instrumentach perkusyjnych.
Zajęcia prowadzi mgr Krystyna RudeckaZadaniem biblioterapii jest rozbudzenie zainteresowania literaturą, ćwiczenie i utrwalanie umiejętności czytania, ćwiczenie poprawnej wymowy i ćwiczenie funkcji umysłowych, takich jak pamięć i koncentracja.
Zajęcia prowadzi mgr Stanisława Łupińska


Pracownia Sportowo- rehabilitacyjna

Pracownia sportowo - rehabilitacyjna oferuje indywidualną rehabilitację ruchową oraz zajęcia sportowe.
Pracownia wyposażona jest w przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, rowerki stacjonarne, stół do ćwiczeń manualnych, atlas, drabinki, stół do tenisa, piłkarzyki, piłki lekarskie, fotel do masażu, materace itp.
Prowadzone zajęcia mają na celu usprawniane indywidualnych dysfunkcji układu ruchu, poprawę sprawności i wydolności organizmu, korekcję wad postawy, przygotowywanie i udział w zawodach sportowych.
Zajęcia prowadzi rehabilitant Michał Warniełło

Pracownia Gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego odbywają się zajęcia praktyczno - techniczne i kulinarne
Zajęcia kulinarne jest kształtują w uczestnikach takie umiejętności jak gotowanie, pieczenie i dokonywanie zakupów. Podczas tych zajęć dyżurująca w danym tygodniu grupa przyrządza posiłki dla wszystkich użytkowników ŚDS.
Zajęcia prowadzą mgr Jolanta Zalewska, mgr Joanna Kozicz i mgr Stanisława ŁupińskaZajęcia praktyczno-techniczne mają na celu wyrabianie umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi, rozwijanie zdolności i zainteresowań technicznych oraz wdrażanie do samodzielnego myślenia i działania.
Zajęcia prowadzi mgr Sebastian Wierzbicki


W ramach funkcjonowania placówki prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, mają na celu nabycie nowych umiejętności w zakresie funkcjonowania poznawczego i społecznego. Ponadto utrwalane są nabyte już sprawności takie jak: pisanie, czytanie i liczenie. Dzięki treningom samoobsługi i zaradności życiowej, higienicznym i prowadzenia rozmowy, użytkownicy ŚDS zdobywają umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania. Domownicy korzystają również z indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej, którą prowadzi mgr Anna Puchalska 
http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/