ŚDS w Łapach

Historia i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach


Przyjazne miejsce.Środowiskowe Domy Samopomocy jako placówki oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi powstały w latach 90, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990 r. i ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach rozpoczął działalność 01.11.1997 r. Jest jednostką organizacyjną MOPS w Łapach, placówką dziennego pobytu.

Aktualnie z jego usług korzystaja 37 osoób mieszkające w mieście i gminie Łapy.

Otwarty jest w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Podstawowym celem placówki jest poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie, podtrzymywanie umiejętności samodzielnego życia, podnoszenie poziomu zaradności życiowej, sprawności psycho - fizycznej, rozwój kulturalny i osobowościowy.

Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności. Prowadzone są zajęcia, plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, stolarskie,krawieckie, kulinarne, rewalidacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, rehabilitacja ruchowa, oraz treningi, samoobsługi i zaradności życiowej. Domownicy korzystają również z indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej. Placówka od początku swojej działalności aktywnie współpracuje z wolontariuszami. Na bazie ŚDS w Łapach 31.07.2003 r. powstało Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń".

Nasi domownicy mają różne zainteresowania, upodobania, ulubione zajęcia, ale i problemy, potrzeby, różne sposoby wyrażania radości i smutku. To jest potencjał, na którym budujemy i rozwijamy działalność placówki.

Efektywne realizowanie celów nie byłoby możliwe bez współpracy z rodzicami Domowników. Rodzice lub inni członkowie rodzin uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach domowych, integracyjnych oraz wyjazdach rekreacyjnych i krajoznawczych. Są członkami Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń", organizacji wspomagającej działalność placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach współpracuje:
  • ze środowiskiem lokalnym (Urząd Miasta i Gminy, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr. 1, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechanicznych),
  • organizacjami społecznymi i związkowymi,
  • placówkami o zbliżonym profilu działania,
  • poradniami specjalistycznymi,
  • organizacjami pozarządowymi.

http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/