ŚDS w Łapach
Kadra ŚDS

kierownik - Kiełsa - Dowejko Beata

specjalista pracy z rodziną - Łupińska Stanisława

specjalista pracy z rodziną/st. pielęgniarka - Jolanta Zalewska

starszy specjalista pracy z rodziną - Skrzypiec Roman

psycholog - Katarzyna Dańkowska

starszy technik fizjoterapii - Warniełło Michał

opiekun - Zuzanna Pawłowska

opiekun - Emilia Brzozowska

opiekun - Karolina Puchalska

opiekun - Grzegorz Łapiński

opiekun - Katarzyna Jabłonowska


http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/