ŚDS w Łapach

Szansa na start V Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych

12 czerwca 2013r. odbyły się V Łapskie Zawody Osób Niepełnosprawnych z woj. podlaskiego. Była to jak zawsze wspaniała integracyjno- sportowa impreza, kolejny raz przeprowadzona na Stadionie Miejskim w Łapach. Została zorganizowana w ramach projektu zleconego przez samorząd województwa podlaskiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Impuls" w Łapach, partnerami biorącymi udział w jego realizacji - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, Dom Kultury w Łapach, Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Koordynatorem projektu od samego jego początku była pani Urszula Andrejuk- kierownik działu świadczeń i pomocy środowiskowej MOPS w Łapach, asystentem projektu pani Beata Kiełsa Dowejko- kierownik ŚDS w Łapach. W rozgrywkach sportowych wzięło udział 13 drużyn należących do takich placówek jak: szkoły integracyjne, stowarzyszenia, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej. Z terenu Łap udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr1, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach i Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Ogromną pomocą organizacyjną i opieką nad uczestnikami zawodów służyli wolontariusze z ZSM w Łapach. Poza zmaganiami sportowymi przygotowano dla uczestników wiele atrakcji i niespodzianek. ŚDS w Łapach, ŚDS w Sokółce, WTZ w Starych Raciborach, DPS w Uhowie zaprezentowali prace swoich podopiecznych. Nie mogło zabraknąć gorącego posiłku i upominków. Komisja sędziowska nagrodziła wszystkie drużyny pięknymi pucharami a zawodników złotymi medalami i dyplomami za udział w zawodach. Ostatnim punktem imprezy była żywiołowa dyskoteka poprowadzona przez panią Joannę Kozicz, pracownicę SDS w Łapach. Organizatorom imprezy, jak zwykle, dopisała pogoda. Uczestników nie opuszczały dobre humory, wszyscy bawili się doskonale.

Zespół redakcyjny ŚDS
Łapy, dn.15.06.2013r.
http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/