ŚDS w Łapach

"Szansa na start VI Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych"

17 czerwca 2014r. odbyły się VI Łapskie Zawody Osób Niepełnosprawnych z woj. podlaskiego. Była to jak zawsze wspaniała integracyjno - sportowa impreza, kolejny raz przeprowadzona na Stadionie Miejskim w Łapach. Została zorganizowana w ramach projektu zleconego przez samorząd województwa podlaskiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Impuls" w Łapach, partnerami biorącymi udział w jego realizacji - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, Dom Kultury w Łapach, Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy jako gospodarz imprezy miał przyjemność gościć zaproszonych gości: panią Dyrektor Małgorzatę Wasilewską, pana Burmistrza Wiktora Brzosko, ks. Krzysztofa Jurczaka, przedstawicieli Straży Pożarnej i Policji w Łapach oraz drużyny uczestniczące w zawodach. Koordynatorem projektu od samego jego początku jest pani Urszula Andrejuk- kierownik działu Świadczeń i pomocy Środowiskowej MOPS w Łapach, asystentem projektu pani Beata Kiełsa Dowejko - kierownik ŚDS w Łapach. W rozgrywkach sportowych wzięło udział jak w ubiegłym roku 13 drużyn. Ogromną pomocą organizacyjną i opieką nad uczestnikami zawodów służyli wolontariusze z ZSM w Łapach. ŚDS w Łapach, ŚDS w Sokółce, WTZ w Starych Raciborach, DPS w Uhowie zaprezentowali prace swoich podopiecznych. Pani Krysia Rudecka i pani Joanna Kozicz przygotowały część artystyczną składającą się z kilku piosenek zagrzewających do rywalizacji sportowej. Nasza koleżanka Ania Budzisz wykonała mini pokaz aerobiku, za który otrzymała gromkie brawa. Zawodnik z ŚDS w Łapach Marcin Wyszyński zajął drugie miejsce w siłowaniu się na rękę. W przerwach między konkurencjami można było pograć w krykieta lub odpocząć przy pięknej pogodzie. Po zakończonych zawodach rozdano drużynom nagrody. Nie zabrakło jak zawsze gorącego posiłku i upominków. Atrakcją imprezy był popis gry w piłkę nożną zawodników "Pogoni Łapy". Ostatnim punktem imprezy była żywiołowa dyskoteka poprowadzona przez pana Karola Falkowskiego. Uczestników nie opuszczały dobre humory, wszyscy bawili się doskonale.

Zespół redakcyjny ŚDS
Łapy, dn.20.06.2014r.
http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/