ŚDS w Łapach

"Środowiskowy system wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie"

W ramach ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2010 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. "Środowiskowy system wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie " w kwocie 32 000,00 zł.

Projekt zakłada działania mające na celu ograniczenie izolacji osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, poprawę dostępu do informacji, szkoleń, podniesienie poziomu umiejętności społecznych, poprawę funkcjonowania społecznego, ograniczenie barier w relacjach społecznych a także jako wartość dodaną- podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat barier w integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2010r.

Koordynator projektu: Urszula Andrejuk

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuje p. Beata Kiełsa - Dowejko tel. 085 715 25 50 w 40
Ulotka dotycząca projektu:


http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/