ŚDS w Łapach

Punkt Wsparcia Środowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach we współpracy ze Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" z siedzibą w Łapach w ramach projektu pn. "Środowiskowy system wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie" powołał Punkt Wsparcia Środowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Zadaniem Punktu jest m.in. poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów prawno-socjalnych, leczenia, rehabilitacji społecznej oraz zawodowej dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne ich rodzin.

Specjalistycznego wsparcia udzielają psycholog, doradca zawodowy i pracownik socjalny.

Kontakt: Punkt Wsparcia Środowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łapach

, 18- 100 Łapy, ul. Leśnikowska 54.

Dyżury w poniedziałki w godz.16.00 - 18.00

Najbliższe dyżury: 27 wrzesień i 4 oraz 25 paĽdziernik


http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/