ŚDS w Łapach

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

8 maja b. r. (wtorek) odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa od listopada 1997 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Od 1 lutego b. r. ŚDS został przeniesiony do nowej siedziby przy ul.Głównej 50, która została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dużej inwestycji w 2011 roku możliwe stało się zwiększenie ilości miejsc do 30, a w przyszłości do 40. Przedsięwzięcie to udało się dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Podlaskiego oraz Gminy Łapy. Dzięki przeniesieniu placówki do nowego budynku możliwe stało się rozszerzenie oferty skierowanej do osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. W ŚDS powstały pracownie: plastyczno-krawiecka, stolarsko-botaniczna, kulinarna, komputerowa, muzyczno-teatralna, sala sportowo-rehabilitacyjna oraz świetlica.


Uroczystość została zainaugurowana mszą św. w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego oraz Ks. Krzysztofa Jurczaka - Dziekana Dekanatu Łapskiego, Ks. Janusza Aptacy - gościa z Włoch oraz Ks. Andrzeja Mikuckiego - dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej w intencji domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach, ich rodzin oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.


Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pani Katarzyna Mularz - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w PUW, przedstawiciela Wojewody Podlaskiego, Pan Wiktor Brzosko - Burmistrz Łap oraz Pani Małgorzata Wasilewska - p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Następnie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Janusz Stepnowski poświęcił nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy.


Pani Małgorzata Wasilewska przybliżyła historię ŚDS i nowe perspektywy rozwoju placówki. Następnie głos zabrali: Pan Wiktor Brzosko - Burmistrz Łap, Pani Katarzyna Mularz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pan Jarosław Zieliński i Pan Damian Raczkowski - Posłowie na Sejm RP, Pan Sławomir Maciejewski i Pan Roman Czepe - Radni Rady Miejskiej w Łapach, Ks. Andrzej Mikucki - Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego, którzy pogratulowali tak wspaniałej inwestycji i złożyli wyrazy uznania dla pracy i działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.


W związku z tym, iż nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć na uroczystość, otrzymaliśmy listy gratulacyjne od:


- Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska

- Ministra Finansów Pana Jacka Rostowskiego

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak Kamysz

- Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Krystyny Wyrwickiej

- Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tadeusza Arłukowicza

- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Prof. Barbary Kudryckiej

- Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Jurgiela

- Posła na Sejm RP Pana Dariusza Piontkowskiego

Następnie domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowali utwór pt. "Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości" oraz inscenizację pt. "Kwiat Lotosu".

W tym szczególnym dniu podziękowano następującym osobom:

- Panu Maciejowi Żywno - Wojewodzie Podlaskiemu za pomoc w pozyskaniu środków na remont i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.

- Pani Elżbiecie Rajewskiej-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za wieloletnią pomoc i życzliwość okazaną ośrodkowi.

- Ks. Krzysztofowi Jurczakowi - Dziekanowi Dekanatu Łapskiego za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych oraz wdrażaniu nowych standardów w pomocy społecznej.

- Ks. Andrzejowi Mikuckiemu - Dyrektorowi Caritas Diecezji Łomżyńskiej za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych dotyczących osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych i niepełnosprawnych.

- Panu Januszowi Jasińskiemu - Prezesowi Zarządu PSS SPOŁEM za wieloletnią pomoc i życzliwość okazaną ośrodkowi.

Nie sposób wymienić tu wszystkich osób i instytucji, dzięki którym placówka tak prężnie się rozwija.

Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za pomoc, zaangażowanie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.


http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/