ŚDS w Łapach

"W krainie Warmii i Mazur"

Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń,, w Łapach zrealizowało dla swoich niepełnosprawnych członków zadanie pt. ,, W krainie Warmii i Mazur,,. Składało się ono z trzech zadań. Pierwsze działanie dotyczyło zorganizowania 3-dniowej wycieczki ,, W krainie Warmii i Mazur,, przez Biuro Podróży ,,Almatur,, w Białymstoku, drugim zadaniem było przeprowadzenie konkursu z wiedzy zdobytej na wycieczce, trzecie zadanie obejmowało nakręcenie filmu z wycieczki jako trwałej pamiątki. W dniach 27.06.- 29.06.2014r została zorganizowana wycieczka krajoznawcza na Mazury. Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili Leśniczówkę Pranie, w której znajduje się Muzeum K.I.Gałczyńskiego. Drugiego dnia zwiedzili atrakcje w Mazurskim Parku Atrakcji ,,Mazurolandia, korzystali z atrakcji Parku Rozrywki. Trzeciego dnia zwiedzono Mikołajki, uczestnicy wycieczki skorzystali z 1,5 godz. pobytu w Parku Wodnym w Hotelu Gołębiewskim i rejsu statkiem po jeziorze Nidzkim. W czasie wycieczki robione były zdjęcia oraz nakręcono godzinny film, który będzie trwałą pamiątką z odbytej wycieczki. 3 lipca został przeprowadzony konkurs z wiedzy zdobytej na wycieczce. Wzięło w nim udział 10 osób - niepełnosprawnych uczestników wycieczki. Największą wiedzą, jak zawsze, dysponował Andrzej Łapiński, który zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęły Magda Korzeniecka i Agnieszka Grodzka, trzecie miejsce zajął Krzysztof Plona. Zostali nagrodzeni kosmetykami. Zadanie zostało zrealizowane w dniach 27.06.- 07.07.2014r. Wzięło w nim udział 36 osób, w tym 19 osób niepełnosprawnych, w wieku 19 - 45lat, są to ludzie młodzi. Celami Zadania było zorganizowanie aktywnego wypoczynku osobom niepełnosprawnym, poznanie pięknej przyrody i historii Warmii i Mazur, skorzystanie z atrakcji znajdujących się w zwiedzanych obiektach oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Założone cele zostały osiągnięte. Osoby niepełnosprawne na równi ze zdrowymi rówieśnikami mogły wziąć udział w imprezie turystycznej, odpocząć od monotonii dnia codziennego, chłonąć nowe wrażenia estetyczne, poszerzyć wiedzę historyczną i etnograficzną związaną z Warmią i Mazurami. Udział w wycieczce uczył samodzielności, pokonywania własnych słabości, umożliwił poznanie nowych, pięknych miejsc w naszym kraju i poznania ich historii oraz zdobycia nowych doświadczeń życiowych. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i nikomu nie chciało się wracać do domu.

Zespół redakcyjny ŚDS
Łapy dn. 08.07.2014.
http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/